Поради енормно високите температури зголемени и активностите на претседателите  на СО и СП на НСП во сите градови. Од нивна страна на сите колеги кои извршуваат работа на терен им беше поделено вода и сок поради енормно високите температури.

Следи мал дел од активностите на НСП