Месарници

Фрац Компани ДООЕЛ Скопје

Месо и месни производи

Дарко Штерјов
02/2773 – 393
Ул. Иван Козаров бр.12, К.Вода, Скопје

Емаил: [email protected]

- Директен попуст 10% за плаќање во готово

Колонијал МЕСО-МАК
АНТОНИЈА- 2014

Продажба на месо и мес.ни производи

Баже: 078/355-472
Ул.АСНОМ бр.48/1-3
Радишани, Скопје

Емаил: [email protected]

- 5 % до 15 % директен попуст за плаќање во готово

- 3 рати

Фарма АГРОФАРМ

Продажба на свежо месо

Димевски Тони
075/277-410
072/309-839
с. Идризово, Скопје

- 2, 3, 4 рати во зависност од сумата