📣 Сметаме дека зголемувањето на нападите на полициски службеници се должи највеќе на преблагите казни кои најчесто се парични и условни.
❗️Бараме пропишување на минимална казна затвор од 5 години, наместо досегашната парична казна.