🏠 Со цел решавање на проблемот со домување на полициските службениците кои немаат решено станбено прашање, а речиси е невозможно истото да го решат со полициска плата, бараме изградба на полициски станови кои ќе може да се откупуваат по субвенционирана цена.