✍️ Со цел спречување на потенцијалните судски постапки и дополнителни трошоци кои би произлегле од истите, бараме од Министерството итна исплата на бонус платата за 2023 година на вработените кои ги исполнуваат условите.
❗️Имајќи разбирање за изборниот процес и комплексната ситуација во која се наоѓа Министерството, во иднина бараме почитување на роковите и исплата на бонус платите најдоцна до 15ти Март.