Бесмислено е да се зборува за родова еднаквост, а да немаме предвидено униформа за бремени жени.

✍️ Бараме изнаоѓање на одржливо решение за редовна набавка на современа, модерна и применлива униформа која ќе ги задоволува основните потреби на полициските службеници.