По изјавите на Министерот за внатрешни работи во кои ја истакнува соработката со синдикатите во МВР, по околу 2 години од последниот официјален контакт бараме од Министерот да ја потврди отвореноста за соработка и да оствариме средба на која што би дискутирале на точно наведените прашања во дописот кои директно ги засегаат полициските слижбеници!

Независниот синдикат на полицијата е единствениот заштитник на вработените во МВР и секогаш доследно ги следи и ги презентира активности, но и состојбите во Министерството.