Со оглед на потребата од кратење на 20% од прекувремениот ангажман на вработените во МВР, бараме од 01.11.2022 година Министерството да започне со јавна објава на сите плати на вработените почнувајќи од претседателот на Независниот синдикат на полицијата па се до последниот вработен.
Со ваквиот транспарентен пристап сите ќе имаме увид во тоа каде и колку се трошат нашите пари, како и тоа каде навистина треба да има кратење…