Поради спецификата и не пристапноста на терените, временските услови, ризикот и комплексноста на работните задачи бараме да се предвиди од 5% до 25% граничен додаток со новиот колективен договор за припадниците на граничната полиција.