Независните синдикати конечно ја добија правната битка и изнајдоа начин за спас од синдикалното заложништво во кое вработените беа држени против својата волја.

👮‍♂️ Сите колеги кои сакаат да се отчленат од одреден синдикат каде се држени против своја волја, за да бидат отчленети потребно е да го направат следното:
1. Да поднесат изјава за отчленување до синдикатот,
2. Да го известат МВР и да побараат да престане со задршките кон тој синдикат,
3. Доколку МВР не престане со задршката да поднесат барање за вонреден инспекциски надзор до Трудовиот инспекторат по пример на приложеното.
✅️ Трудовиот инспекторат веќе во десетици случаи констатира дека работодавачот НЕ СМЕЕ да прави задршка од плата на вработениот без негова согласност и дека во овие случаи се сторени повреди на одредбите од член 111 од Законот за работните односи.
🔢 Доаѓа време кога некои синдикати ќе мораат да се пребројат…