Делегација предводена од Претседателот на НСП, на покана на ГС УПОИП ,,НЕЗАВИСНОСТ” присуствуваше на 6тиот конгрес кој беше одржан во Бајна башта, Р. Србија.
Преку заедничка поддршка од синдикатите во регионот со кои имаме соработка, во континуитет ја градиме поддршката за подобрување и унапредување на социјално економскиот статус на Полицијата.