Самото тоа што за неколку месеци веќе неколку пати се менува колетивниот договор се потврдува тоа што НСП го зборуваше до сега. Овој колективен договор е најлошиот и најкатастрофалниот договор што некогаш го имало Министерството, а ние како Независен синдикат на полицијата започнуваме со постапка за поништување на истиот.