👮‍♂️ Со цел подобрување на социјално економскиот статус на членовите ве известуваме дека склучивме нов договор со А1 оператор во кој се предвидени попусти до 50% на мобилните линии.
👉 Сите наши членови можат да користат до 5 претплатнички линии со кои едно семејство на годишно ниво би остварило заштеда од околу 400 евра.
👊 Условите наведени во понудата важат за сите наши постојани членови, но и за оние кои допочнително ќе се приклучат потполнувајќи хартиена или електронска пристапница на следниот линк: