На ден 16.11.2019 година за прв пат во историјата на синдикализмот во Македонија, нај демократски до сега, по пат на електронско гласање избран е претседател на СО НСП СВР Штип, колегата Роберт Богатинов.

 

На нашиот драг колега, голем професионалец и докажан синдикален активист му честитаме и му посакуваме многу успешна и плодна синдикална кариера.