Во периодот од 10 до 12.03.2023 во Банско, Р. Бугарија е остварена средба од страна на помошник генералниот секретар Мартин Ефремов со преставници од полициските синдикати на Р. Бугарија и Р. Србија каде е изготвен нацрт статут и програма на Балканската Полициска Унија за која се започнува процесот на регистрација. Напоменуваме дека трошоците за патувањата како и за самите средби не се покриваат со синдикалните средства на НСП.