На координативната средба одржана на ден 29.04.17 год. на ниво на Гранските синдикати и синдикално организации во КСОМ- Конфедерацијата на Синдикални Организации на Македонија едногласно одлучија за заедничко учество на одбележување на денот на трудот 1-ви Мај кои во форма на работнички марш ќе биде одржан на 1-ви Мај оваа година.

Поаѓање на ПРВОМАЈСКИ МАРШ од страна на организаторот закажан е во 12.00 часот пред платото на “Stone Bridge” хотелот во Скопје.

Учество на овој марш ќе земе и Независниот Синдикат на Полицијата.

Бори се за твоите права!

Подобри права и враќање на достоинството на ПОЛИЦАЕЦОТ како професија!

Нека е среќен празникот на трудот!