Организирана крводарителска акција на ниво Шеста управа.
По акцијата подарено по една маска од НСП на екипата од заводот за Трансфузиологија Скопје