🏅Изразуваме благодарност за трудот и соработката на досегашниот претседател на Словенскиот синдикат на Полицијата, Кристијан Млекуш кој поради лични причини и не можност да навремено одговори на потребите и обврските во синдикатот ја напушта позицијата пред истекот на неговиот мандат.
✊️НСП и понатаму ќе ја продолжи и ќе ја одржува одличната соработка со синдикатот, како со Кристијан така и со новиот претседател на Словенскиот синдикат.