Лаборатории

НИКОБ ЛАБ СКОПЈЕ

Приватна здраствена установа - Дијагностичка биохемиска лабораторија и лабораторија за молекуларна дијагностика

Ул. Борис Трајковски бр.62 Скопје, Кисела Вода

Кирил Лазаров

071/321-017

02/2741-000

- Прилог 1 Понуда НИКОБ ЛАБ

- Прилог 2 Листа на подружници НИКОБ ЛАБ