Почитувани,

СО НСП СВР-Скопје ,според потребите на членовите како цел подобрување на условите за работа во работните простории за сите Полициски станици,Одделениа,Управни служби,Еумна ,Крим Полиција (економски Криминал)под надлежност на Секторот за внатрешни работи Скопје ,донесе О Д Л У К А по предлог на Претседателите на подружници- НСП при СВР-Скопје,со поврат на финансиски средства да се набават и распределат Грејни електрични тела (панел).

Активностите на терен се започнати од 25.10.2018 година со достава до : ПС ОН ЦЕНТАР, ПС ОН КАРПОШ, ПС ОН ЃОРЧЕ ПЕТРОВ, ПС ОН БИТ ПАЗАР, ПС ОН АЕРОДРОМ, ПС ОН ДРАЧЕВО, ПС ОН ЧАИР, ПС ОН ГАЗИ БАБА, ПС ОН КИСЕЛА ВОДА, ПО МИРКОВЦИ, ПО АРАЧИНОВО, ПО ПЕТРОВЕЦ, УПРАВНИ СЛУЖБИ (Свр-Скопје), ОБПС, ЕУМНА И КРИМ ПОЛИЦИЈА (ЕКОНОМСКИ КРИМИНАЛ)-СВР-Скопје.

При работните посети преку активноста во непосредната комуникација со членовите на НСП,беше утврдено потребно натамошно делување за подобрување на работните услови за кои НСП- увиде да се продолжи со ваквите активности во рамките на можностите и воедно преку активно синдикално делување во МВР на РМ со една единствена цел да го врати – ДОСТОИНСТВОТО ВО ПОЛИЦИЈАТА.