Независниот Синдикат на Полицијата, дава поддршка на братскиот синдикат од образованието.
Доколку инстутуциите немаат слух за проблемите, независните синдикати решението ќе го најдат преку улиците како и до сега.