НСШПА

Никола Гагоски

Роден 22.09.1987 во БИТОЛА каде и живее
Вработен во Шумска полиција од 2008 година
Дипломирал на Педагошки факултет Битола во 2013 година
Член на НСШПА од 2017
Претседател на НСШПА од 31.03.2018