Една недела по ДЕМАНТОТ на МВР, веќе целосно опремивме 10тина колеги-приправници, а најавената униформа сеуште ја нема…

Дали можеби МВР овој пат ќе не демантира со слика од опремата што ја најави и само што не ја поделиле?

Një javë pas MOHIMIT të Ministrisë së Brendshme, tashmë kemi pajisur plotësisht rreth 10 kolegë kursantë dhe uniforma e shpallur ende mungon…

A ka mundësi që Ministria e Brendshme të na përgënjeshtroj këtë herë me një foto të pajisjeve që kanë paralajmëruar dhe që thjesht nuk i kanë shpërndarë?