Во периодот од 08 до 12.04.2024 година во хотел Сириус, Струмица беше одржана напредна обука за спроведување на дисциплински постапки поддржана од мисијата на ОБСЕ.
✅️ На обуката како синдикални претставници од НСП учествуваа Вергим Јајов и Дијана Димеска, како и адвокат Донче Стаменков во својство на експерт од областа.
✊️ Застапувањето во дисциплинските постапки како и секогаш останува приоритет на работата на НСП и главен фокус на делување.
 
 
 

no images were found