📣 Денес во просториите на Центарот за обука на МВР беше одржана седница на претседателство во проширен состав.
❗️На седницата акламативно беше одобрен финансискиот извештај за 2023 година и беше утврден датумот 06.04.2024 година, како датум за одржување на вонреден Конгрес на НСП.
✍️ НСП влегува во интензивен изборен период во кои на следната седница на претседателството која ќе се одржи на 10.02.2024 година ќе бидат предложени и усвоени актите поврзани со спроведувањето на Конгресот, за што сите членови ќе бидат навремено известени.