Претседателот на НСП Мартин Ефремов, Помошник генералниот секретар️ Фљорим Алими и адвокат Антонио Саздов одржавме работни состаноци со колегите од РЦ Запад и СВР Охрид, при што остаривме поединечни посети на ПС за ГН Стрезимир, ПС за ГН Жировница, ПО Ростуше, ОВР Дебар, ПС за ГП и ГН Блато, ПС за ГП и ГН Џепиште-Требиште и ПС за ГН Лабуништа.
Независниот синдикат на полицијата останува посветен на директен и непосреден контакт со вработените, при што сите забелешки и предлози ги нотираме и понатаму ги проследуваме до надлежните служби со цел надминување на состојбите и подобрување на условите за работа на полициските службеници.