21, 22, 23.02.2024
Софија Р. Бугарија
Одржано изборно собрание за Балканска Полициска Унија
Донесена е одлука од 3 синдикати за формирање на Балканска Полициска Унија
Изгласани се тела и органи, усвоен Статут, план и програма за делување и функционирање на Балканската Полициска Унија.
Од причина на постоење разлики во правната регулатива во државите во регионот, Одлучено е за основање на Балканската полициска Унија, а за проширувањето со членки ќе продолжи после добивањето решение.
Незавиесен Синдикат на Полицијата
Синдикат Српске Полиције
Независни Синдикат Полиције Црне Горе
 
Фото Галерија

no images were found