На ден 25.07.2020г. во центарот за обука во Идризово, во услови на пандемија почитувајќи ги сите здравствени препораки НСП успешно го одржа шесттото вонредно собрание.

Констатирано е дека пандемијата за жал зададе удар и го наруши нормалното синдикално делување, но се изнајдени и договорени методи за понатамошно функционирање.

Доделени плакети и благодарници на правните лица кои преку несебична подршка ни помогнаа за обезбедување на заштитни средства кога истите беа дефицитарни!