На ден 19.06.2017 година со почеток во 16.30 часот во просториите на СВР Велес се одржа состанок со членовите и останатите вработени.

На состанокот покрај останатите точки беше избран претседател и формирана синдикална подружница во ПС Велес.

На новиот претседател Лазе Даљанков му посакуваме успешна работа.