Денес во просториите на НСП во Скопје, новото раководство на синдикатот одржа состанок со претседателите на Независниот синдикат на затворската полиција и администрација.
✊️ НСП како Грански синдикат останува посветен на сите засебни ентитети затоа што силата на еден синдикат е во обединувањето, поддршката и солидарноста.