️ Денес одржавме состанок со претседателите од Одделот за заштита на определени личности и објекти со кои направивме детална анализа на состојбите во сите 5 сектори и критичните точки за кои како синдикат треба да реагираме во наредниот период.
✍️ Од страна на претседателот на ОЗОЛО, Ѓоргија Коларовски дадени се насоки за креирање на поединечни Вибер групи за комуникација на ниво на сектор, кои во наредниот период треба да ја поедностават и продлабочат комуникацијата помеѓу членовите и синдикатот.