Организации, Подружници и Претседатели на НСЗП

НСЗП на Македонија
Горан Ристески
тел. 075/258-958

НСЗП и Администрација-ШТИП
Шаламанов Александар
тел. 070/660-177

НСЗП и Администрација – Идризово
Антонио Стојчевски
тел. 076/526-790

НСЗП и Администрација – Скопје
Ивица Нацевски

НСЗП и Администрација ВПД – Тетово
Горанчо Мишевски

НСЗП и Администрација КПД – Битола
Христијан Павлоски

НСЗП и Администрација КПД – Прилеп
Сашо Гулески
тел. 078/459-757

НСЗП и Администрација КПД- Тетово
Јасин Шабани
тел. 078/237-300

НСЗП и Администрација-Куманово
Иво Јордановски
тел. 078/280-420

НСЗП и Администрација-Струга
Мазар Каба
тел. 070/930-748