Парфимерии

ДООЕЛ Мачук-Парфимерија ДИОР

Парфимерија

Лилјана Мачукова 070/214-690 034/320-904 ул.Маршал Тито бр.26 „Стара чаршија“ Струмица

- 5% директен попуст

- 2 рати до 1 000 МКД

- 4 рати до 6 000 МКД

- Рати со договор за над 6 000 МКД по редовна цена без камата

Парфимерија 99 Т.П. Александар Павле Арсовски

Парфимерија

Александар Арсовски

Ул.Маршал Тито - ГТЦ (Мал тунел), Кочани

070/336-471

033/270-534

[email protected]

Попуст при плаќање во износ од 05 до 15%