Од страна на помошникот генерален секретар Гази Аљи и претседателот на ОВР Кичево Бесник Мустава изминатиот викенд се посетени полициските станици од Дебарскиот и Струшкиот регион.
За време на посетата остварен е директен контакт со колегите, а сите проблеми и сугестии се нотирани и дополнително ќе бидат разгледани и презентирани на претседателството на синдикатот.
Во најкус можен рок НСП ќе спроведе избори за нов претседател на РЦ Запад, по што очекуваме сериозно раздвужување на состојбите во овој дел од МВР.
 
Në fundjavën e kaluar ndihmës sekretari i përgjithshëm Gazi Ali dhe kryetari i DPB Kërçovë Besnik Mustava kanë vizituar stacionet policore nga rajoni i Dibrës dhe Strugës.
Gjatë vizitës u realizua kontakt i drejtpërdrejtë me kolegët, si dhe u konstatuan të gjitha problemet dhe sugjerimet që do të diskutohen më tej dhe do t’i prezantohen kryesisë së sindikatës.
Në kohën më të shkurtër të mundshme, SPP do të zhvillojë zgjedhjet për kryetar të ri të QR Perëndimore, pas së cilës presim një zbërthim serioz të situatës në këtë pjesë të MPB-së.

 

no images were found