На покана на САСМВР, полицискиот синдикат од Р. Бугарија делегација во состав од претседателот на НСП Гоце Делчев Тодев и помошник генералниот секретар Мартин Ефремов учествуваше на годишното заседание во Велико Трново.
 
Потпишан е 9ти меѓународен договор со полициски синдикат од балканските држави после кои сериозно се поставува прашањето за потребата од формирање на балканска полициска унија за солидарност и соработка.