Во рамките на обиколката на РЦ Запад и СВР Охрид од наша страна беа посетени и ПС за ГП Ќафасан, ПС за ГН Франгово, ОВР Струга, ПС за ГП и ГН Св. Наум и Одмаралиште Охрид.
️ Предлагаме на новиот Министер да продолжи со посетите на организационите единици кои ги започна и лично да ги увиди забелешките кои ги доставуваме особено во делот на одмаралиштата кои треба да бидат сликата за состојбата на Министерството.