📣 Поради истечената важност на Колективниот договор кој важеше до 05.07.2023, НСП веќе започна со прибирање и доставување на предлози и барања до МВР.
👥️ Сите колеги кои имаат предлог или барање што сметаат дека треба да биде вметнато во новиот колетивен договор може слободно да ни го достават.
✍️ Сите предлози и барања од страна на Комисијата за колективен договор на НСП ќе бидат нотирани и доставени во вид на Предлог за нов Колективен договор на Министерството.