Приватни колеџи

ПВПУ ЕУРО КОЛЕЏ КУМАНОВО

Директор: Д-р Љубиша Петрушевски

Ул. Доне Божинов бр.41, Куманово

031/417-202

031/418-025

Годишна школарина за студирање во висина од 950 евра