Продавници за суплименти

ХАВАНА - АГАВА ДООЕЛ СТРУМИЦА

Евгенија Поњак

            075/306-100   


Ул.Маршал Тито бр.7

- 2 рати за иснос до 7000 денари

                                  - 3 рати за износ над 7000 денари


- 10% попуст при плаќање во готово