Продажба на гуми, акумулатори, бандажи

ТДА Трејд ДОО

Продажба на гуми, акумулатори, бандажи

Анѓеле Трајковски
02/3245-680 02/3245-688
Ул.Метрополит Теодисиј Гологанов бр.52 Скопје

- 12 рати и 20 % попуст при купување на гуми (демонтажа, монтажа, полнење на гуми со азот е бесплатно при купување на нови гуми)

- 4 рати при купување на акумулатори

- 12 рати и цена по договор за купување на бандажи