Продажба на обувки

PRABOS plus a.s.

Саша Ангелески

070/323-590

ПЕКО ДОО СКОПЈЕ

Венцо Ангеловски

ГТЦ Кеј 13ти Ноември 2/7, Скопје

02/3163-740

3 - рати до 8000 денари

6 - рати над 8000 денари

ЕЛЕГАНТ

Александар Јаков

Ул: Теодосија Паунов бр.17

071/297-938

Попуст при плаќање во износ до 10% на крајната сума на новата колекција и попуст при плаќање во износ до 20% на крајната сума на старата колекција за секој синдикален член