Продажба на оптички помагала и очила за сонце

Оптика ММ ДООЕЛ

Продажба на сите видови оптички помагала и очила за сонце

Вукосава Кузманова ул.Жегљане бр.19а Скопје

- 15 % директен попуст за плаќање во готово

- 3 рати од 3000 до 6000 МКД

- 4 рати над 6000 МКД