Денес во просториите на ПС ОН Кавадарци се одржа состанок во рамките на годишната програма на НСП. На состанокот на кој присуствуваше и Генералниот Секретар се изнесоа и проблемите со кои се соочуваат колегите од ПС ОН Кавадарци а се потпишаа и нови пристапници. Состанок се одржа и во просториите на ПСОН Неготино каде пристапија нови членови и се изнесоа проблемите на полициската станица.