Денес во просториите на НСП се одржа работен состанок на кој присуствуваа претседателите на СО и СП од скопскиот регион заедно со претседателот на НСП Гоце Делчев Тодев.

 

Состанокот беше конструктивен и на истиот се договараа синдикални делувања за наредниот период.

Исто така беше договорено секоја наредна прва Сабота во месецот да има средба од ваков карактер.

ЌЕ ГО ВРАТИМЕ ДОСТОИНСТВОТО ВО ПОЛИЦИЈАТА