Известување до сите членови на НСП од подоле наведените ПС и ПО дека на ден 03.10.2020 распишани се Е-избори за: 6-та Управа 133 члена, ЕУМНА 41 член, ПС Чаир, ПО Мирковци 21 член, ПС Гази Баба, ПО Арачиново 32 члена и СО НСП СВР Скопје 412 членови.