РЕАЛИЗИРАНА Е СИНДИКАЛНА СРЕДБА И КООРДИНАЦИЈА за ИДНИТЕ НАСТАПИ И ДЕЛУВАЊЕ НА ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ на СИНДИКАЛНИТЕ ПОДРУЖНИЦИ кои СЕ ВО СОСТАВОТ на НСП РЦ за ГР Север.
 
➡️ПРЕТСЕДАТЕЛОТ на КОМИСИЈАТА за ИЗБОРИ при НСП и Кандидатот за Претседател на СО на НСП РЦ за ГР Север, ЗАЕДНО СО ПРЕТСЕДАТЕЛИТЕ на Синдикалните Подружници, ДОГОВОРИЈА ЗА НАЧИНОТ НА СПРОВЕДУВАЊЕ НА е-ИЗБОРИТЕ ЗАКАЖАНИ ЗА 27.11.2022 ПРИМЕНУВАЈКИ ГИ СТАТУТАРНИТЕ РЕШЕНИЈА и ОДРЕДБИТЕ од ПРАВИЛНИЦИТЕ на НСП