Од 16 до 18 јуни 2022 година, Сашо Тодоров, претседател на Комисијата за правни прашања и дисциплински постапки, учествуваше на меѓународен семинар организиран од Сојузот на независни и автономни синдикати.