Сервиси за плински уреди на возила

Занаетчија АВТОГАС КИРЕ

Инсталација и сервис на плински уреди на возила

Кирил Манев 078/627-483
ул.Гоце Делчев бр.102 Струмица

- 2000 МКД директен попуст за плаќање во готово

- 6-12 рати без камата