СИНДИКАЛНА ПОНУДА А1 ОПЕРАТОР
✍️Понудата за сите членови на Независниот синдикат на полицијата за максимум 5 броја по корисник, со приложување на потврда за член која може да се добие од претседателите на синдикални организации и подружници во НСП.
Условите наведени во понудата важат за сите наши постојани членови, но и за оние кои допочнително ќе се приклучат потполнувајќи хартиена или електронска пристапница на следниот линк: www.nsp.com.mk/razbudise