Склучен договор за соработка со апартмани My Space од Охрид со кои на сите членови на НСП им се одобрува 25% попуст на редовните цени.
Контакт – 071 238 787 Никола